Doelen die langer meegaan dan 1 kabinet.
Een duurzaam regeerakkoord.
Samen sterker uit de coronacrisis.
Een duurzaam regeerakkoord.
Een samenleving die niemand achterlaat.
Een duurzaam regeerakkoord.

Waar teken jij voor? Lees hieronder het manifest. Wij stappen met jouw steun naar Den Haag.

Manifest #DuurzaamRegeerakkoord

Lees het manifest

Wij roepen het nieuwe kabinet op om een duurzaam regeerakkoord te maken, gericht op brede welvaart en welzijn. Voor een duurzame wereld in 2030, waar economische, ecologische en sociale waarden in balans zijn. Een wereld die weerbaar is tegen schokken (zoals een pandemie) en waar niemand wordt achtergelaten. De Sustainable Development Goals (SDG's) zijn hiervoor een concreet kompas. 
Daarom vragen wij het nieuwe kabinet:


1. Maak een actieplan om de SDG’s te behalen

Open

Nederland heeft de SDG’s in 2015 aangenomen, net als de rest van de wereld. De ondertekenaars van dit manifest en vele anderen werken er al aan, maar hebben de overheid nodig om ze te behalen. Dus, nieuw kabinet:

 • Vertaal de internationale SDG’s naar meetbare doelen voor Nederland (voor SDG 13 - klimaatactie - is dit al gedaan)
 • Maak een kabinetsbreed plan om die doelen te halen (zoals het Klimaatakkoord)
 • Dit betreft zowel de (lokale) impact in Nederland, als de impact van Nederland internationaal
 • Voor huidige en toekomstige generaties
 • Reken zowel positieve als negatieve impact mee
 • Hou de rode draad van de SDG’s vast: laat niemand achter, wees inclusief
 • Gebruik de SDG’s als kader voor een samenhangende agenda
 • Grijp de kans die een toekomstperspectief biedt
 • Doe dit met behulp van de planbureaus en inbreng uit de samenleving
 • Zorg voor monitoring, met behulp van het CBS
 • Borg de kabinetsbrede uitvoering ervan door deze bij de minister-president neer te leggen
 • Werk hierbij samen met burgers, bedrijven, diverse organisaties en decentrale overheden
 • Maak Nederland SDG-koploper in de EU

2. Zorg dat beleid en middelen hier consequent aan bijdragen

Open

Draai aan de grote knoppen, zodat beleid en markten vóór de SDG’s gaan werken. Vooral:


 • Belastingverschuiving (zoals van arbeid naar vermogen en vervuiling)
 • Echte prijzen
 • Duurzaam inkopen
 • Financiële instrumenten (zoals Nationaal Groeifonds, herstelfinanciering, en een volwaardig budget voor ontwikkelingssamenwerking)

3. Laat burgers en organisaties hierover meedenken

Open

De punten 1 en 2 hierboven gaan iedereen aan. Zorg daarom voor een goed proces:

 • Laat jongeren meedenken en laat hen zelf mee bepalen op welke manier
 • Laat diverse burgers en organisaties meedenken, het SDG Nederland-netwerk helpt graag
 • Zorg voor een inclusief en transparant proces
 • Geef goede informatie en maak vooraf duidelijk hoe bindend de uitkomst is
 • Maak korte- en langetermijnkeuzes expliciet

Ik wil een duurzaam regeerakkoord

De duurzaamheidsdoelen (SDG’s) zijn daar een concreet kompas voor.
Daarom vraag ik het nieuwe kabinet:

 1. Maak een actieplan om de SDG’s te behalen
 2. Zorg dat beleid en middelen hier consequent aan bijdragen
 3. Laat burgers en organisaties hierover meedenken

Ik onderteken als:

Bekijk ons privacystatement

Bekijk ons privacystatement

“In deze beslissende tijd zullen we de impact van onze stem op 17 maart veel langer voelen dan 4 jaar” - Janna

“Duurzaamheid gaat over milieu én samenleving. De duurzaamheidsdoelen zorgen ervoor dat we niemand vergeten” - Thiëmo

Daarvoor teken je.

Op 17 maart kozen we hoe Nederland er de komende vier jaar uit gaat zien. Maar in een beslissende tijd waarin wijzelf en onze planeet onder druk staan, zullen we de impact van die keuze veel langer voelen. 

Daarom moet het komende regeerakkoord er één zijn met een goede balans tussen economie, ecologie en sociale waarden. Een duurzaam regeerakkoord, gebaseerd op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (kortweg SDG's - Sustainable Development Goals). 

Want duurzaamheid is meer dan groen alleen. Het gaat ook over gelijke kansen, inclusief onderwijs en kwalitatieve banen voor iedereen. Het gaat om het grijpen van de kansen die een duurzame agenda biedt. En dat doe je niet alleen voor jezelf, dat doe je ook voor een ander.

Door dit manifest te ondertekenen, maken we samen een speerpunt van duurzaamheid.

Waar teken jij voor?

#DuurzaamRegeerakkoord

Bekijk de initiatiefnemers

Blijf op de hoogte

4640
Personen gingen je voor
2114
Organisaties gingen je voor