Initiatiefnemers

De campagne #DuurzaamRegeerakkoord is een initiatief van de stichting SDG Nederland, die organisaties en individuen informeert, activeert en verbindt rond de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's). Je weet wel, dé to-do lijst voor een mooiere wereld!

We zouden echter nergens zijn zonder onze mede-initiatiefnemers:

Initiatiefnemers

De Nationale Jeugdraad (NJR) is de springplank van de nieuwe generatie en wil deelname van jongeren op alle niveaus van de samenleving stimuleren en ondersteunen.

Global Compact Netwerk Nederland streeft ernaar een lokale beweging van duurzame bedrijven en belanghebbenden te mobiliseren met als doel de levens van toekomstige generaties te verbeteren.

IUCN NL is de Nederlandse tak van de International Union for Conservation of Nature (IUCN), ‘s werelds grootste en oudste unie voor natuurbescherming.

MVO Nederland is de beweging van ondernemers in de nieuwe economie. We vormen een netwerk van partners dat samen innoveert en implementeert om de nieuwe economie te bereiken.

Partos is de branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking en vormt het grootste samenwerkingsverband van ontwikkelingsorganisaties in Nederland.

De 17 Alliantie coördinatoren, met Alexander Rinnooy-Kan als voorzitter, zijn het aanspreekpunt voor iedereen die wil bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Wat doen we nog meer?

Naast informeren, activeren en verbinden, faciliteert SDG Nederland een groot netwerk van maatschappelijke organisaties, jongerengroepen, gemeenten, financiële instellingen, onderwijs- en kennisinstellingen, bibliotheken en bewonersinitiatieven.

Tien koepelorganisaties uit verschillende maatschappelijke sectoren geven sturing aan het netwerk.

SDG Nederland haakt ook aan bij verschillende initiatieven die van ons land (en de wereld) een betere plek maken, en waarin niemand achtergelaten wordt. Voorbeelden daarvan vind je bij de inspiratiebronnen voor deze campagne, genoemd onder het manifest.

Wat doen we nog meer?

Ik wil een duurzaam regeerakkoord

De duurzaamheidsdoelen (SDG’s) zijn daar een concreet kompas voor.
Daarom vraag ik het nieuwe kabinet:

  1. Maak een actieplan om de SDG’s te behalen
  2. Zorg dat beleid en middelen hier consequent aan bijdragen
  3. Laat burgers en organisaties hierover meedenken

Ik onderteken als:

Bekijk ons privacystatement

Bekijk ons privacystatement

4599
Personen gingen je voor
2110
Organisaties gingen je voor
Daar teken ik voor