Meer inspiratie & bronnen


 1. SER ToekomstvisiePerspectief op brede welvaart in 2040, Bouwen aan de economie van de toekomst’ aangeboden aan informateur Ronald Plasterk, 18 januari 2024

 2. SGO-brief 2024: Brief van de secretarissen-generaal van alle ministeries aan informateur Ronald Plasterk, 15 januari 2024

 3. Denktank Nederland 2040: een toekomstbeeld (VNG)

 4. Vijf adviezen aan het kabinet voor toekomstgericht onderwijs, Coöperatie Leren voor Morgen, 16 november 2023

 5. 11-punten manifest Het Jonge Geluid (NJR, JKB, FNV Young & United, CNV, JOB MBO, LAKS, ISO en de LSVb), september 2023

 6. Brief aan de informateurs van vijf jongerenorganisaties en negen politieke jongerenorganisaties om samen te werken aan een structurele en betekenisvolle betrokkenheid van jongeren bij de vorming van het nieuwe kabinet en hun beleid
 7. Toekomstvisie van VNO-NCW en MKB-Nederland Ondernemen voor brede welvaart, februari 2021

 8. Oproep van maatschappelijke alliantie van partijen aan nieuwe kabinet: ‘Zet komende jaren stevig in op uitvoering, realisatiekracht en duidelijke keuzes ten behoeve van de klimaat- en energietransitie in Nederland’ (VNO-NCW, MKB-Nederland, MVO Nederland, LTO, NVDE, Aedes, Energie Samen, Natuur & Milieu, Greenpeace Nederland, Natuurmonumenten, Urgenda, FNV, CNV, TenneT, Gasunie, Netbeheer Nederland, Alliander, Unie van Waterschappen, VNG, Voorzitters van de vijf uitvoeringstafels Klimaatakkoord, Nationaal Klimaat Platform)

 9. Aanbevelingen voor het toekomstige landbouw- en voedselbeleid, “Stimuleer duurzaam boeren, gezond eten en eerlijk afrekenen”, Transitiecoalitie Voedsel, februari 2024

Wij willen een duurzaam regeerakkoord

De duurzaamheidsdoelen (SDG’s) zijn daar een concreet kompas voor.
Daarom vragen we het nieuwe kabinet:

 1. Maak een toekomststrategie om brede welvaart en de SDG’s te bereiken
 2. Zorg dat beleid en middelen hier consequent aan bijdragen
 3. Laat burgers, bedrijven en organisaties hierover meedenken

Bekijk ons privacystatement.
*Teken alleen als je daarvoor binnen je organisatie bevoegd bent.

3285
Organisaties gingen je voor
Daar teken ik voor